Bestyrelsen for Røsnæs Forsamlingshus 2022 & medlemmernes ansvarsområder

Formand Lene Henrichsen, tlf. 29 92 1049
Lejekontrakt, udlejninger, fremvisning

Næstformand Barbara Wilken
Kontaktperson til vores arrangementer bl.a. ”Liv i forsamlingshusene”
Referent

Kasserer Charlotte Hooge Børup
Regnskab, kontingentopkrævning, hjemmeside

Medlem Anne Kristoffersen
Køkkenansvarlig

Medlem Benja Nielsen
Vicevært, byggeansvarlig, havemand

Medlem Inger Frederiksen
Køkkenansvarlig

Medlem Nils Bomholt
IT – ansvarlig, (PC, printer, projekter, mikrofoner, højtalere)

Suppleant  Britt Zenth
Vores kreative medlem. Oppyntning i huset. Pynter gerne bordene til din fest!

Suppleant Katrine Birkemos Olsen    
Hjemmesiden, Facebook – ansvarlig