Historien om Røsnæs Forsamlingshus

Røsnæs Forsamlingshus er tegnet af arkitekt Ivar Bentsen og er beliggende centralt i Ulstrup By på Røsnæs i Kalundborg Kommune. Røsnæs Forsamlingshus er bygget i 1905 og er samlingspunkt for borgerne i Røsnæs Sogn.

Det er blevet ombygget en del. Indtil Røsnæs Skole blev bygget i 1963 foregik sportslige og kulturelle aktiviteter i forsamlingshuset. I årene efter 1963 blev ribberne fjernet fra salen. I 1960’erne blev der hulmursisolering med Leca og der blev bygget et køkken til.

I dag indeholder huset 2 festsale til henholdsvis 100 og 50 gæster, scene, køkken, entre, toiletter, garderobe og toiletter og depotrum på 1. sal.

Røsnæs Forsamlingshus er et andelsselskab oprettet i 1905. Selskabets formål er at drive den af selskabets ejendom og at virke som samlingssted for egnens befolkning, herunder folkeligt, kulturelt og sportslig. Den ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer og 2 suppleanter. De bliver valgt ved den ordinære og årlige generalforsamling. Bestyrelsen arbejder frivillig, ulønnet og efter husets vedtægter. Sørger for den overordnede drift, ansvar for udlejning af huset, vedligeholdelse og bestyrelsen afholder selv forskellige kulturelle arrangementer og holder arrangementer under Liv i Forsamlingshusene.

I mere end 100 år har Røsnæs Forsamlingshus været den naturlige ramme om en lang række kulturelle aktiviteter til glæde for beboerne i området. Her kan nævnes; Generalforsamlinger, foreningsfester, foredragsaftener, dans, gymnastik, folke- og moderne dans, teaterforestillinger, juletræsfest, fastelavn, koncerter, samt et utal af private fester.

I funktion har forsamlingshuset en særlig egen stemning som lokalborgerne kender fra de mange sammenkomster de har været til igennem årene.

I årene efter 2014 gennemgår Røsnæs Forsamlingshus et omfattende forbedringsarbejde, da Kalundborg Kommune vedtager at forsamlingshusene hvert år kan søge Fællesrådet om støtte til energibesparende foranstaltninger som fx reparation af ydermure og isolering af vægge. Der er lagt en renovationsplan som følges nogenlunde. Der sat luft-luftvarmepumper i forsamlingshuset, loft og hulmure er blevet efterisoleret, alle furer i udvendige vægge er blevet repareret og skiftet, gavl mod syd er blevet pudset, udvendige dræn er anlagt, gavl er understøttet, lille sal er blevet renoveret, nyt udhus til gas, der er lagt mere jordareal til syd og der er anlagt terrasse med 4 borde+ 8 bænke , en grillplads, græsplæne med hæk, og udendørs vandhane, der er indlagt wi-fi og i 2022 tilsluttet fibernet.

Næste store renovering er nyt køkken i 2022 – fra 2021 ansøges forskellige fonde til finansiering af denne store ombygning.

Husets fremtid

På handlingsplanen står der endnu nogle store økonomiske og tidskrævende renoveringer som står på listen og venter til økonomien tillader det:

  • Renovering af 1. sal med depot.
  • Renovering og evt. nedlægning af scene og scenerum. Renovering af kælder under køkkenet.
  • Nyt tag over hele forsamlingshuset.
  • Renovering af loft og udskiftning af gulv i store sal. Glashavedøre isættes mod terrasse.
  • Handicapvenlig opgang og indgang i lille sal. Handicaptoilet i stueplan.
  • Renovering af udvendige trapper og gangbeton udskiftes.
  • I de 117 år forsamlingshuset har eksisteret har der altid været vedligeholdelse og renoveringsarbejde til husets bestyrelse og frivillige.
  • Der vil altid være masser af frivilligt arbejde til fremtidige bestyrelser.