Ordensregler i Røsnæs Forsamlingshus

Ordensregler for Røsnæs Forsamlingshus:

 • Ophold må kun finde sted i de lejede lokaler
 • Husk at tage hensyn til naboerne udenfor, specielt efter kl.24.
 • Søm, tegnestifter eller lign. må ikke anvendes på borde, stole, vægge, gulv eller loft.
 • Overnatning er ikke tilladt i flg. brandvedtægterne.
 • Forsamlingshuset er et ikke-rygerhus, men der findes askebæger udenfor.
 • Der må ikke fjerne effekter fra huset.

Skrald:

 • Der findes 2 store skraldecontainere
 • Affaldet skal være i lukkede poser
 • Papkasser bedes foldes sammen
 • Flasker og glas skal du selv bortskaffe. Der findes en flaskecontainer ved starten af Nybyvej.
 • Rester fra grillning bedes man selv bortskaffe.

Forsikring:

 • Ituslået service skal erstattes. (se prisliste)
 • Huset hæfter ikke for glemte eller forsvundne sager. Vi henstiller derfor, at I fjerner gaver o. lign samme aften, som festen/arrangementet holdes.
 • Vi har de lovpligtige forsikringer, men ansvarsforsikringen gælder ikke personer, som måtte komme til skade under udlejningen. Herunder medhjælp i køkkenet ved servering m.v.