Bliv medlem af Røsnæs Forsamlingshus

Har du lyst til at støtte Røsnæs Forsamlingshus ved at blive medlem og hermed være med til at bevare forsamlingshus i lokalsamfundet. Dit medlemskab af Røsnæs Forsamlingshus giver fuld adgang til generalforsamlingen, samt stemmeret. Forsamlingshuset sender info-mails til medlemmerne når huset holder arrangementer, diverse event igennem året.

Prisen for årskontingentet:

Enlige kr. 150,-
Husstand kr. 300,-

Betal enten på konto eller MobilePay.

Dragsholm sparekasse:
Reg.nr.: 0537 Kontonummer.: 0000685550

 MobilePay: 16542

 Husk at skrive navn, adresse og meget gerne din mail hvis du er nyt medlem, eller har ændret oplysninger.